Impressie

STAPPERT Noxon B.V.
Gerstdijk 4
NL – 5704 RG Helmond
T +31 492 582 111
F +31 492 538 970
noxon@stappert.biz
Website: noxon.stappert.biz

KvK 170 694 03
BTW NL008537343B01

Directie: Mark Dankers

Juridische informatie

STAPPERT Noxon B.V. zorgt ervoor dat alle informatie op deze website voortdurend wordt geactualiseerd, maar kan niet garanderen of ervoor aansprakelijk worden gesteld dat deze actueel en juist is. STAPPERT Noxon B.V. behoudt zich het recht voor de beschikbaar gestelde informatie zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Gelieve contact op te nemen wanneer u in verband met uw concrete toepassing bindende informatie nodig hebt of technische vragen wilt stellen.

Privacybescherming

Bij uw bezoek aan deze website worden met het oog op de gegevensbeveiliging het IP-adres van uw provider alsmede verdere gegevens opgeslagen op onze server. De geanonimiseerde gegevens worden bovendien geanalyseerd voor statistische doeleinden. Een koppeling van de opgeslagen gegevens aan uw persoon is uitgesloten. U kunt dus gebruik van onze website maken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Wanneer u schriftelijke informatie wenst aan te vragen, wordt om persoonsgegevens gevraagd, die echter uitsluitend worden gebruikt voor de verzending van onze schriftelijke informatie.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

STAPPERT Noxon B.V. heeft op deze pagina’s links naar andere internetpagina’s opgenomen. Voor al deze links geldt dat STAPPERT Noxon B.V. generlei invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s heeft en zich hiermee uitdrukkelijk distantieert van de complete inhoud van alle gelinkte pagina’s op deze homepage.

Copyright

De inhoud van de website van STAPPERT Noxon B.V. is auteursrechtelijk beschermd. Voor de vermenigvuldiging van informatie of gegevens, in het bijzonder voor het gebruik van teksten, tekstfragmenten of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van STAPPERT Noxon B.V. vereist.