Brabantse Disabled Open

Maatschappelijke betrokkenheid

STAPPERT Noxon draagt als internationaal gevestigd bedrijf ook een grote maatschappelijke betrokkenheid ten opzichte van de samenleving.

Onze interesse eindigt niet bij alleen het verkopen van buizen, staf, flenzen en fittingmaterialen. Het is voor STAPPERT Noxon erg belangrijk om in de regio mee te doen aan sociale en culturele projecten.

Ook de goede relatie met naburige bedrijven en de gezinnen van de werknemers is voor STAPPERT Noxon belangrijk. Dit komt tot uiting in een breed gespreide betrokkenheid bij lokale maatschappelijke initiatieven.

Brabantse Disabled Open

Golfen met een lichamelijke beperking. Een mooi initiatief en tevens een uitdaging van het Stichtingsbestuur Brabantse Disabled Open. In 2007 kwam er een persoonlijk initiatief iets te doen voor mensen met een lichamelijke beperking.

De spelers hebben een zeer uiteenlopend beeld van beperkingen waarvan bij de een meer zichtbaar is dan de ander. Uitgangspunt is dat met een beperking moet hebben in hun swing. Oorzaken zijn zoal dwarslaesie, ( deze mensen gebruiken een PARAGOLFER) arm- of beenprotheses, verlamming, MS, Spasme, Polio, en met visuele beperking tot blindheid.

Aangename uitzondering

Mensen met een lichamelijke beperking verdienen een normaal maatschappelijk leven. Sport hoort daar bij en dat besef leeft en groeit in het algemeen, ook in golf.

Het is echter vaak lastig om samen met valide sporters te spelen.

Golf vormt hierop een aangename uitzondering, het handicapsysteem, zo heet dat nu eenmaal, maakt dit mogelijk. Ook dat deze individuele sport in een regelmatig tempo wordt gespeeld.

Verder wordt gespeeld volgens de officiële regels van de NGF.

Sponsoren zijn onontbeerlijk voor zo’n dag. Wij zijn één van die sponsoren en dragen het ieder jaar een warm hart toe.